UTRZYMANIE WŁAŚCIWEGO STANU INSTALACJI WODNEJ W BUDYNKACH

W nawiązaniu do pisma HK.903.1.38.2023RL z dnia 1 września 2023r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy przypomina iż obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej . W załączniku pismo dotyczące właściwego utrzymania stanu sanitarnego instalacji wodnej w budynkach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWEGO UTRZYMANIA STANU SANITARNEGO INSTALACJI WODNEJ