Sposoby załatwiania spraw

Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej możecie Państwo załatwić sprawy w poniższy sposób:

Korespondencja

pracownik sekretariatu przyjmuje korespondencję rejestrując ją w dzienniku korespondencji i przekazuje dyrektorowi zakładu.

Zgłoszenia osobiste i telefoniczne

załatwiane są według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.

Obsługa klienta

interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy administracji.

Awarie

zgłoszenia przyjmowane są na czynny całą dobę telefon alarmowy – 534 533 807  i  534 533 611