Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Dnia 25 maja 2018 roku wprowadzone zostanie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”). Jednocześnie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 informujemy iż aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem danych (Obowiązek Informacyjny – do pobrania w załączniku).