Ceny wody i ścieków

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Informujemy, iż od dnia 26 sierpnia 2021 roku, wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

* Zgodnie z uchwałą nr XXIX.224.2020 Rady Gminy Chojnów, z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla GZGKiM w Chojnowie na rok 2021 dopłata do 1m3 ścieków wynosi 5,95 zł brutto.

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków