Ceny wody i ścieków

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2019 roku,wprowadzone zostają ceny i stawki opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków.

*  Zgodnie z Uchwalą nr IV.33.2018 Rady Gminy Chojnów z dnia 28.12.2018 informujemy iż od 1.06.2019 dotacja do 1m³ ścieków wynosi 5,95 brutto dla gospodarstw domowych. 

Ceny i stawki opłat taryfy dotyczącej zaopatrzenia w dostawę wody i odprowadzanie ścieków (pdf)