INFORMACJA

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że od dnia 01.08.2023 roku, w miejscowości Jerzmanowice pracownicy GZGKiM rozpoczną procedurę wymiany wodomierzy na wodomierze radiowe. Prosimy o udostępnienie miejsc, gdzie znajdują się wodomierze.

Wymiana wodomierzy odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00.

Numery kontaktowe do pracowników:

  • 535-153-682,
  • 536-301-385,