Komunikat !!

Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, że Państwowy  Powiatowy Inspektor  stwierdza przydatność  do spożycia przez ludzi wody z wodociągu sieciowego w Czernikowicach. Przydatność wody do spożycia – SUW Czernikowice