Gminny zasób mieszkaniowy

Gminny zasób mieszkaniowy

Zakład administruje 41 lokalami mieszkalnymi w skład których wchodzi 19 lokali komunalnych oraz 22 lokale socjalne.

Stawki czynszu kształtują się następująco:

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.34.2019 Wójta Gminy Chojnów z dnia 15.03.2019 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych:

1) budynki wybudowane po 1946 r. lub wcześniej lecz po kapitalnym remoncie – 2,60 zł/m2

2) budynki wybudowane przed 1946 r. w dobrym stanie technicznym – 2,50 zł/m2

3) budynki przeznaczone do kapitalnego remontu bądź wysiedlenia – 2,40 zł/m2

4) lokale socjalne – 1,20 zł/m2