Ważna informacja-zmiana numeru konta bankowego !

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż od dnia 17.02.2022 r. zostały wprowadzone płatności masowe. W ramach tych płatności każdy klient otrzymał indywidualny numer konta, za pomocą którego będzie regulował należności wynikające z tytułu opłat za wodę i ścieki, czynsz lokalu mieszkalnego, gospodarczego oraz z dzierżawy.

Nowy numer konta każdorazowo będzie widoczny na fakturze.

W związku z powyższym prosimy o korzystanie z nowego numeru konta.