Komunikat

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie uprzejmie informuje, iż od miesiąca maja 2021 roku wprowadzany będzie nowy harmonogram spisu stanu wodomierzy. Faktury z odczytem rzeczywistym będą wystawiane kolejno w miesiącu maju, sierpniu i listopadzie przez inkasenta, zaś w pozostałych miesiącach będą wystawiane faktury prognozowane.

*Powyższy komunikat nie dotyczy wiosek z wodomierzami radiowymi.