Wymiana wodomierzy

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż od:

  • 26 kwietnia 2021 w miejscowości Goliszów,
  • 4 maja 2021 roku w miejscowości Osetnica,

rozpocznie się procedura wymiany wodomierzy przez pracowników Zakładu. Bardzo prosimy o udostępnianie miejsc, w których znajdują się urządzenia pomiarowe.

Telefony kontaktowe do pracowników Zakładu :

Goliszów:                                                                                               Osetnica:

534 918 721                                                                            530 746 270,   534 883 999

W trakcie wizyty pracowników, prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności czyli zakrywania ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości minimum 1,5 m.