Komunikat !

SZANOWNI PAŃSTWO!!!

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie informuje, iż w związku z obecną sytuacją epidemiczną w kraju, podjął decyzję o zawieszeniu bezpośredniego odczytu wodomierzy.

W związku z tym, zostaje zmieniona organizacja wystawiania faktur za dostawę wody oraz odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

1) telefonicznie na poniższe numery : 

– sekretariat 76 81 88 461

– biuro obsługi klienta 76 81 88 461 w. 73

2) na adres mailowy: odczyt@gzgkim.gmina-chojnow.pl

3) poprzez E-Bok – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Jednocześnie informujemy, iż na platformie E-BOK użytkownik może skorzystać z różnych usług m.in. dodać odczyt wodomierza, sprawdzić datę wystawienia faktury, termin płatności faktury, kwotę do zapłaty oraz aktualne rozliczenia wraz z odsetkami. Osoby zainteresowane założeniem konta w serwisie e-BOK w pierwszej kolejności proszone są o wypełnienie oświadczenia o akceptacji regulaminu internetowego biura obsługi klienta i zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych (do pobrania na stronie internetowej www.gzgkim.pl w zakładce e-BOK lub w biurze podawczym urzędu gminy) a następnie o dostarczenie wypełnionego i podpisanego oświadczenia osobiście bądź odesłanie na adres mailowy: sekretariat@gzgkim.gmina-chojnow.pl .

                Odbiorcom, którzy nie podadzą odczytu wodomierza poprzez jeden z wyżej wymienionych sposobów, zostanie wystawiona faktura w oparciu o odczyt prognozowany. Prosimy o jej uhonorowanie oraz opłacenie.

Wszelkie korekty faktur wynikające z różnic pomiędzy odczytem prognozowanym a odczytem rzeczywistym będą dokonywane pod koniec roku . 

                Niniejsza sytuacja będzie obowiązywać do odwołania, a o wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco. Prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej www.gzgkim.pl.

Bardzo przepraszamy za powstałe utrudnienia.