Zawiadomienie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie zawiadamia, że w dniach od 04.02.2020 r. do 05.02.2020 r. od godz. 23 00 do godz. 4 00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Gminy Chojnów ( z wyjątkiem Czernikowic) w związku z modernizacją stacji uzdatniania wody w Okmianach.

Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody na czas przerwy w jej dostawie. Za utrudnienia przepraszamy.