Harmonogram spisu stanu wodomierzy na LUTY 2020 r.

Góral Grażyna

Lp. MIEJSCOWOŚĆ LUTY
1 Okmiany 5-6
2 Osetnica 4
3 Krzywa 7
4 Stary Łom 10
5 Groble 7
6 Witków 11
7 Jerzmanowice 12
8 Biskupin 13
9 Rokitki 14
10 Zamienice 17
11 Jaroszówka 18
12 Goliszów 19
13 Biała  

20-21

 

14 Biała Kolonia
15 Kolonia Kołłątaja
16 Konradówka 24
17 Piotrowice
18 Gołaczów 25
19 Michów

 

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE INFORMUJE, IŻ OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZICE ROZPOCZĘŁA SIĘ PROCEDURA WYMIANY WODOMIERZY PRZEZ PRACOWNIKÓW BRYGADY. BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA POMIAROWE.

ODCZTYT RADIOWE DOKONYWANE SĄ W MIEJSCOWOŚCIACH:

DOBROSZÓW, STRUPICE, DZWONÓW, PAWLIKOWICE, CZERNIKOWICE, BUDZIWOJÓW, GOŁOCIN

TELEFONY PRACOWNIKÓW GZGKiM W CHOJNOWIE – DYŻURNI

– 534 533 807

– 534 533 611