Harmonogram spisu stanu wodomierzy na LISTOPAD 2019 r

Harmonogram spisu stanu wodomierzy na LISTOPAD 2019 r.

Góral Grażyna

 

Lp. MIEJSCOWOŚĆ LISTOPAD
1. Okmiany 6-7
2. Osetnica 5
3. Krzywa 8
4. Stary Łom 12
5. Groble 13
6. Witków 13
7. Jerzmanowice 14
8. Biskupin 15
9. Rokitki 18
10. Zamienice 19
11. Jaroszówka 20
12. Goliszów 21
13. Biała  22-25
14. Biała Kolonia
15. Kolonia Kołłątaja
16. Konradówka

26

17. Piotrowice
18. Gołaczów 27
19. Michów

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE INFORMUJE, IŻ OD MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIEDZICE ROZPOCZĘŁA SIĘ PROCEDURA WYMIANY WODOMIERZY PRZEZ PRACOWNIKÓW BRYGADY. BARDZO PROSIMY O UDOSTĘPNIENIE MIEJSC, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ URZĄDZENIA POMIAROWE.

ODCZTYT RADIOWE DOKONYWANE SĄ W MIEJSCOWOŚCIACH:

DOBROSZÓW, STRUPICE, DZWONÓW, PAWLIKOWICE, CZERNIKOWICE, BUDZIWOJÓW, GOŁOCIN

TELEFONY PRACOWNIKÓW GZGKiM W CHOJNOWIE – DYŻURNI

– 534 533 807

– 534 533 611